NARISANI ZNAK ZMANJSAN.jpg
TOM F1010003.jpg
KONTAKT
STARI MAÈKI, 1000 Ljubljana, Dermotova 17
Tom Lajevec           stiki z javnostjo
GSM041 260 484
tom.lajevec@gmail.com
MARKO 01 F1000024.jpg
Marko Tiranumetniški vodja
ROK PORTRET.jpg
Rok Staniè    tehnièni direktor
rok_stanic@t-2.net
 
GSM 041 743 040
GSM 040 775 601
marko.tiran@gmail.com