NARISANI ZNAK ZMANJSAN.jpg
POMEMBNEJŠI NASTOPI
LJUBLJANSKI GRAD, maj 2005
NA GRADU 2005.jpg
  Stari maèki so oèitno spet v formi, saj so s svojim prijetno
NASTOP ZA HIT GORICA december 2005
F1000008.jpg
“BRAVI RAGAZZI! ”so vzklikali gostje v igralnici hotela PERLA
LJUBLJANACANKARJEVDOMdecember 2005
Med starimi prijatelji - športniki v Cankarjevem domuob prosla
PLANICAmarec 2006
“Ne moreš brez Planice? Ne, vendar od danes naprej bom tu v dru
ZIMA- POMLAD2006HOTELMONS
Petkovi veèeri v “MONSU” so se prijeli. STARIMAÈKIso širili r
PRAZNOVANJENAROBEŽU junij 2006
Mike je (tudi kot odlièen bobnar)proslavil z Maèki 60-letnico.
PULE - POSESTVO ANDERLIÈ   julij 2006
F1000020 zm.jpg
Ni bilo težko zaigrati in zapeti v èudovitem okolju na posestvu